Sa Wikang Dayuhan

Paano kung magising ako isang umaga at iba na ang nararamdaman ko para sa iyo?
Paano kung maisip ko isang umaga na gusto kong masilayan ang iyohg mukha sa mga araw na lilipas pa?
Paano kong maramdaman ko isang araw na hindi nalang pala paghanga ang nadadama kung hindi isang bagay na higit pa?
Ipaaalam ko ba o ililihim nalang para wala ng magbago pa?

Hindi ko maintindihan paano nagsimula ang lahat
Hindi pag ibig ang hanap ngunit iyon ang natagpuan
Nagdadalawang isip na sabihin sa iyo ng harapan
Kaya sa tula ko nalang ipahahayag ang tunay na nararamdaman.

Hindi ako buo, hindi ako handa… Hindi pa ako handa
Ngunit hangga’t nariyan ka, wala akong ikatatakot pa
Isang bagay lang ang hindi ko kayang gawin at hindi ko nalang siguro gagawin
Kaya sa ibang wika ko nalang ipahahayag, sa wikang dayuhan at hindi mo maiintindihan.

Hindi ko naman sinasadya pero minamahal na yata kita
Takot ako na umamin dahil puso ko ay puno ng pangamba
Mahal mo din ba ako? Takot akong magtanong.
Paano kung sambitin ko ang mga salitang idinaan ko na sa limot?
Mananatili ka pa din ba o lilisan din tulad ng iba?

Alam kong hindi maaari, malinaw sa atin ang lahat
Nangako at napagkasunduan na mananatili ang lahat kung paano tayo nagkakilala
Dayuhan na nagtagpo, dayuhan na nagkagusto, pero mananatiling dayuhan sa isip at sa puso
Mananatiling dayuhan sa nararamdaman, dayuhan na hindi maaaring mag ibigan.

Masaya ako sa simula dahil tayo ay nasa parehong pahina
Subalit ako ay naligaw, nawalan ng kontrol, tila ba sandaling nakalimot
Ngunit huwag kang mag-alala, wala akong hihilingin sa iyo
Huwag kang mangamba, pangako, kakalimutan ko na pag-ibig ang nararamdaman ko para sa iyo.

Dumating ang pag-big pero pinipili ko na umiwas nalang
Pinipili ko na huwag na lamang sumugal at maghanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa aking isipan.
Minsan lang ako magsisinungaling sa iyo, maniwala ka
Sa araw na maramdaman mo at magtanong ka kung minamahal kita, sasambitin ko ang mga salitang “Patawad pero hindi. Hindi yan ang aking nadarama.”

___________________________________________________________

In A Foreign Language

What if I wake up one morning and feel differently about you?
What if I realize one morning that I want to see your face every waking day of my life?
What if one day I feel something more than admiration for you?
Would I tell you or would I just keep everything to myself to avoid changes?

I don’t understand why and how everything started
I wasn’t seeking for love, yet that’s what I found
Should I tell to your face and admit how i feel about you?
Doubtful of what to do next, I’ll just express everything by writing this poem.

I am shattered, I am not ready… I am not ready yet
But as long as you stay close, I am not afraid to do anything
Except for one thing, one thing I would not dare do.
Scared to death, I’ll tell you in a language foreign to you.

This was not what I intended but I think I am in love with you
I am afraid and my heart is full of worries
Do you love me too? I am afraid to ask.
What if I speak the words that I have taken out of my system?
Would you stay or would you rather walk away?

Things can never be, this I am certain of
We made a pact, we promised, what we have can never change
Strangers who met, strangers who admired each other, but will be strangers in heart and mind
Strangers in their own feelings, strangers who can never love.

I was glad to be on the same page with you
But I was lost along the way, went out of hand, just a slight lack of judgment
Never worry, I ask for nothing
Never worry, I promise, sooner, this love I feel for you will be forgotten.

Love found me, but I’d rather choose to walk away
I’d rather not risk and wash away these thoughts inside my head
I’d lie to you once, believe me
When that day comes and you ask me if I love you, I’d say these words to you
“Sorry, but that’s not how I feel. I am not in love with you.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s